Den Haag / 15 oktober 2016

Inspectie atria Shell hoodkantoor

Octatube Services heeft een inspectie uitgevoerd aan de glazen atria van het Shell hoofdkantoor in Den Haag. Doordat het project opgeleverd is in 1980 zijn sommige onderdelen verouderd en moeten nodig gerenoveerd worden. Services is hierbij gevraagd een inspectie uit te voeren en een analyse te maken van de kosten en werkzaamheden.

Voorafgaand aan de uitvoering is een plan van aanpak uitgewerkt die besproken werd met de verschillende afdelingen binnen Shell. Verspreid over twee dagen zijn vijf atria van binnen en buiten uit geïnspecteerd. Hierbij is gekeken naar de staat van de onderdelen. Onder andere is geconstateerd dat in de verschillende atria glaspanelen zitten waarvan de zonwerende coating is aangetast. Sommige glaspanelen hebben geen gas meer waardoor er vochtige lucht naar binnen kan komen, met gevolg dat er condensatie ontstaat en de isolerende functie verloren gaat.

Octatube Services heeft tijdens het opstellen van het uitvoeringsplan rekening gehouden met het Shell kantoor zodat er binnen doorgewerkt kan worden.

Gerelateerd nieuws