Groningen / augustus 2016

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

In 1999 maakte Octatube een glazen opbouw bij het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze receptieruimte staat bekend als de ‘Spiegelzaal’ en werd ontworpen door Mick Eekhout. De elegante constructie van ellipsbuizen wordt gekenmerkt door een geknikt dakoppervlak met vierkante glaspanelen in een schuine stand. Het glazen dak is alleen toegankelijk door gebruik te maken van valbeveiliging.

 Octatube Services voert hier – 15 jaar na de bouw van het staal en de glasconstructie – verschillende onderhoudswerkzaamheden uit. Het onderhoud dat is gedaan bestaat onder andere uit het inspecteren van alle goten en kitnaden en het reinigen van het glas.

Octatube Services voerde ook reparatiewerkzaamheden uit aan de tweede huidgevel van de Bernoulliborg in Groningen. De betrokkenheid bij dit project is voortgekomen door het onderhoud van atriumdaken die in 2007 door Octatube zijn gerealiseerd. De werkzaamheden vinden jaarlijks plaats.

Onderhoudswerkzaamheden dienen vaak een esthetisch doel, maar zijn ook essentieel in het voorkómen van mogelijke lekkages en andere schade. Daarnaast wordt de levensduur van glasconstructies aanzienlijk verlengd door regulier onderhoud.

 

Het meerjarenplan van Octatube services


Voor het beheer van uw project biedt Octatube Services maatwerk:

  • Jaarlijkse inspectie;
  • Opstellen onderhoudsplan;
  • Onderhoudscontracten.

Het meerjarenplan raden wij vaak aan, omdat regelmatig onderhoud de kans op extra onderhoud in de toekomst vermindert en de levensduur verlengt.

 

Neem contact met ons op

Gerelateerd nieuws