Haarlem / december 2016

Teylers Museum

Octatube Services heeft verschillende renovatieprojecten voor het Teylers Museum opgeleverd. Het Teylers museum is gehuisvest in aantal monumentale panden aan het Spaarne in Haarlem die ieder het stempel van hun tijd dragen. De uitbreidingen zijn daar een voortzetting van met de voor Octatube kenmerkende moderne architectuur. De fascinatie voor techniek en wetenschap die ten grondslag ligt aan het museum, is terug te zien in de prachtig uitgewerkte details van de uitbreidingen, die Octatube Services onder verschillende architecten heeft gerealiseerd.

Deze details zijn het resultaat van het proces dat Octatube Services voor dit soort projecten inricht. We brengen al in een vroeg stadium de complexiteit (en de oplossingen) aan het licht en nemen vervolgens de tijd om details in goed overleg samen uit te werken. Met ons vakmanschap weten we het contrast tussen oud en nieuw zo op een sprekende manier samen te brengen.

Een goed uitgevoerde renovatie vergroot niet alleen de bruikbaarheid, maar ook de rijkdom van een waardevol pand. Met onze kennis zetten we ons op deze manier in om bijzondere gebouwen een langere levensduur te geven.

De uitdaging

Goede aansluitingen maken van de nieuwe constructie op de bestaande monumentale panden.

Hiervoor werd het volledige project eerst nauwkeurig ingemeten. Met die gegevens konden de afmetingen van de nieuw in te passen constructie nauwkeurig bepaald worden. Vervolgens zijn er details ontwikkeld waarbij de staalconstructie afsteunt op het eeuwenoude metselwerk met minimale afmetingen én zekerheid van behoud van constructieve deugdelijkheid van deze muren.

Gerelateerd nieuws