Ontwerpadvies voor renovaties

Een belangrijk speerpunt van Octatube Services is het verlengen van de levensduur van bouwwerken. Dit doen we door goed onderhoud te plegen, maar dat is niet het enige; Octatube Services is zeer bedreven in het uitvoeren van nieuwe glasprojecten als toevoeging op bestaande gebouwen. Op die manier kunnen we de waarde van een bouwwerk vergroten en zo een nieuwe toekomst geven. Octatube Services heeft ontwerpers in dienst die graag met u een plan maken.
Onderhoudsadvies Bouwprojecten

Onderhoudsadvies bouwprojecten

Onze diensten zijn niet alleen relevant voor versleten materialen. Belangrijk is om ieder bouwwerk goed periodiek te onderhouden. Dit geldt voor oude bouwwerken, maar juist ook voor nieuwe, recent opgeleverde projecten. Goed en gestructureerd onderhoud voorkomt grote onverwachte kosten in de toekomst en houdt uw bouwwerk in de gewenste staat. Octatube Services maakt samen met u een degelijk onderhoudsplan om uw bouwwerk helemaal up to date te houden.
Advies / Kennis

Advies / kennis

Bij advies komen wij langs voor een inspectie om vast te stellen wat er gedaan kan worden. Op basis hiervan creëren wij een raport waar een detailomschrijving in staat op basis van het desbetreffende project. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld lekkages, renovaties of energiebesparing.
De Bubble

De Bubble

Het masterplan van het winkelgebied rondom het 18 Septemberplein in Eindhoven bevat twee markante blob-gebouwen. Eén hiervan is gerealiseerd door Octatube: De Bubble. De ontwikkelaars van het gebouw hadden een…

Inspectie Constructie

Inspectie constructie

Voor glazen bouwwerken met een constructie van staal of RVS komen wij graag langs voor een inspectie van deze constructie. De staat van de constructie wordt bekeken op roestvorming, schades, loslatende coatings, etcetera. Bij vaststelling van een mankement komen wij met een advies op maat en een plan van aanpak.
Inspectie Glazen Gevels En Daken

Inspectie glazen gevels en daken

Bij twijfel aan de algehele staat van een glazen gevel of dak, komt Octatube Services graag langs wij om te beoordelen in hoeverre er onderhoud nodig is. Ook bij gevels en daken in goede staat is het belangrijk regelmatig een inspectie uit te voeren. Op die manier kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden. Bij regelmatige inspectie en onderhoud door Octatube Services behoort een verlenging van de garantie zelfs tot de mogelijkheden.
Bewassen Glas/staal

Bewassen glas/staal

Het regelmatig reinigen van glas- en staalconstructies verlengt de levensduur van de toegepaste materialen van een gebouw substantieel. Bovendien krijgt uw project door bewassing weer de gewenste uitstraling. Voor een bewassing van een glas- en/of staalconstructie komen wij van tevoren graag langs voor een inspectie.
Lekkages Oplossen

Lekkages oplossen

Lekkages kunnen veroorzaakt worden door schade of achterstallig onderhoud. Wij komen graag langs voor inspectie om de oorzaak en staat van de lekkage vast te stellen en maken een voorstel om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Vervolgens maken wij graag snel een nieuwe afspraak om het probleem aan te pakken. Soms is het mogelijk een probleem direct op te lossen. Ook komen wij met advies op maat om toekomstige schade te voorkomen.
Gebroken Glaspanelen Vervangen

Gebroken glaspanelen vervangen

Gebroken glas kan helaas niet altijd voorkomen worden. Octatube Services is er op ingericht om bij een gebroken glaspaneel direct in actie te komen om het probleem aan te pakken en zo snel mogelijk te verhelpen. Daarnaast wordt onderzocht wat de oorzaak van de breuk geweest is. Soms kan breukrisico voor de toekomst verkleind worden, door de mogelijke bron aan te pakken.
Bouw Renovatieprojecten

Bouw renovatieprojecten

Naast onderhoudswerkzaamheden en ontwerpadvies voor renovaties is Octatube Services ingericht om bijzondere renovatieprojecten uit te voeren. Bij renovaties kan ons team bijdragen aan het samenstellen van het plan en het volledig uitvoeren van de bouwwerkzaamheden. Ook bij oudere of monumentale gebouwen is Octatube Services zeer goed in staat en met onze eigen ontwerpers of in samenwerking met een externe architect het oorspronkelijke gebouw een nieuwe impuls te geven.
  • 1
  • 2