Studio M2 – München

De geluidswerende gevels met horizontale visbuikliggers van Studio M2 en hotel Super 8 in München worden jaarlijks onderhouden door Octatube Services. We controleren alle verbindingsdelen en kitvoegen. Daarnaast lopen we deuren na. Eventuele beschadigingen herstellen we direct. Om alle geveldelen te bereiken gebruiken we naast hoogwerkers ook rope-acces technieken. Dit doen we samen met lokale experts.

We maken een uitgebreide rapportage van het uitgevoerde onderhoud. Daarmee geven we onze opdrachtgever inzicht in de conditie van de gevel. Met dit onderhoud zorgent we ervoor dat geveldelen langer mee gaan en daarmee dat kosten beheersbaar blijven. Dit draagt bij aan onze doelstelling om de levensduur van ieder Octatube-project te verlengen.

Octatube Services verving sinds de oplevering van Studio M2 meerdere door inslag beschadigde glaspanelen. We maken gebruik van originele materialen zodat de esthetische en technische kwaliteit van de gevel gewaarborgd blijft.