Natuurmuseum Fryslân

Het glazen dak boven de binnenplaats van het Fries Natuurhistorisch Museum in Leeuwarden wordt volledig onafhankelijk van de bestaande historische bebouwing gedragen door vier centrale mastvormige kolommen van negentien meter lengte. De binnenplaats wordt multifunctioneel gebruikt en heeft met het glazen dak een majestueus karakter gekregen. Het contrast tussen oud en nieuw verhoogt de architectonische waarde van zowel de historische panden als de dakconstructie

Het oorspronkelijke werk werd opgeleverd in 2004, bijna 20 jaar later verzorgt Octatube Services jaarlijks de reiniging & inspectie van de buitenzijde van het dak. Daarnaast zijn er al meerder breukruiten vervangen. Voor de laatste actie werd gebruik gemaakt van de door zelf-ontwikkelde ‘driepoot’. Deze methode voor het vervangen van dakglas verminderd C02 uitstoot, doordat de inzet van een hoge torenkraan kan worden vermeden.

Eerder repareerde Octatube Services ook al dakglas met deze driepoot bij het Bernoulliborg, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen.