Natuurmuseum Fryslan – Leeuwarden

Het glazen dak geeft de binnenplaats van het Natuurmuseum Fryslan in Leeuwarden een majestueus karakter. Octatube Services reinigt dit dak jaarlijks zodat het er prachtig uit blijft zien. Ook vervangen we zo nodig breukruiten.

Historisch contrast

Vier centrale mastvormige kolommen van 19 meter hoog dragen het glazen dak van het museum, onafhankelijk van de bestaande historische bebouwing. De 60 glaspanelen in het dak zijn om automatisch om te klappen voor ventilatie. Het hemelwaterafvoer wordt afgevoerd door de vier kolommen. Het contrast tussen oud en nieuw verhoogt de architectonische waarde van zowel de historische panden als de dakconstructie.

Driepoot

Het glazen dak is opgeleverd in 2004. Octatube Services verzorgt jaarlijks de reiniging en inspectie van de buitenzijde van het dak. Daarnaast vervangen we eventuele breukruiten. Hiervoor gebruiken we onze zelf-ontwikkelde ‘driepoot’. Doordat de inzet van een hoge torenkraan nu niet nodig is, verminderen we hiermee de C02 uitstoot. Eerder vervingen we met deze driepoot ook dakglas bij het Bernoulliborg, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen.